Sammen for bedre bedrifter

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Vi kan hjelpe deres bedrift.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Den grunnleggende ideen bak HF er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter og bransjer. Det er en viktig forutsetning for at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge. HFs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO–NHO. Avtalen kan lastes ned og leses her.

De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.

Hovedavtalen Kap. IX – informasjon, samarbeid og medbestemmelse, § 9–1

 

Vi i HF hjelper bedrifter å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi kan også bistå med faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike utviklingsprosjekter. Støtte fra HF forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale og at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften.

HFs sekretariat er partssammensatt. Sekretariatet består av en sekretariatsleder fra NHO og en sekretariatsleder fra LO, og rapporterer til et partssammensatt styre.

HF skal bidra til å

  • styrke det partsbaserte utviklingsarbeidet i bedriften
  • øke antall utviklingsorienterte og nyskapende bedrifter
  • øke verdiskapingen i den enkelte bedrift
  • styrke partenes engasjement i nettverksbasert bedriftsutvikling og forskning