Ofte stilte spørsmål

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Vi kan hjelpe deres bedrift.

 • Hva er Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF)?

  HF er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Den grunnleggende ideen bak HF er at bred medvirkning og et konstruktivt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter. Dette partssamarbeidet skaper mer innovative bedrifter, og er en viktig forutsetning for at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge.

 • Hva er medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?

  Det er nye produkter, prosesser eller tjenester frambrakt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaring. Medarbeiderdrevet innovasjon er tuftet på bred medvirkning og partssamarbeid.

 • Hvorfor bør bedriftene drive med MDI?

  Norske bedrifters konkurransedyktighet kan langt på vei tilskrives vårt demokratiske arbeidsliv, med tradisjon for samarbeid og medbestemmelse. Kreativiteten, fleksibiliteten og engasjementet medarbeiderne viser når de opplever reell medvirkning, er kanskje virksomhetens aller viktigste konkurransefortrinn. Innovasjon satt i system, med deltakelse fra alle ledd i bedriften, gir best resultat.

 • Hva gjør HF?

  HF hjelper bedrifter å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi kan også bistå med faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike utviklingsprosjekter.

 • Hva slags kompetanse har HF?

  HFs sekretariat har lang erfaring fra det private næringsliv, og kan med solid bakgrunn veilede bedrifter i prosjekter som er bygget på samarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon.

 • Hvor mye kan HF gi i støtte?

  Det finnes ingen nedre eller øvre grense, men HF kan bare unntaksvis fullfinansiereprosjekter. Vi kan imidlertid hjelpe bedriftene med å finne andre aktuelle finansieringskilder.

 • Kan HF hjelpe bedriften med å få ned sykefravær?

  Vi vet at et godt samarbeidsklima og økt medvirkning har positiv effekt på arbeidsmiljøet, og dermed også sykefraværet. Medarbeiderdrevet innovasjon bidrar også til at gode ideer som bedrer arbeidsmiljø og minsker belastninger lettere kommer opp og blir realisert.

 • Hva forventes av bedriftene HF støtter?

  HF kan støtte og veilede bedriftene, men det er en forutsetning at prosessene styres av partene i prosjektet. Alle som mottar støtte fra HF må dessuten stille resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre.

 • Når er søknadsfristen for støtte til ulike prosjekter?

  HF har ingen faste søknadsfrister. Søknader behandles av HFs styre som møtes 4–5 ganger i året. Ta kontakt med HFs sekretariat for opplysninger om tidspunkt for neste styremøte.

Har du spørsmål til oss?

Fyll ut skjemaet under.