Det er ikke bedriften som innoverer – det er menneskene i den.

At en bedrift driver innovasjon, er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) er arbeid der medarbeidere på alle nivåer i bedriften deltar aktivt og systematisk i å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser.

Innovasjonsprosjekter har bedre gjennomføringsgrad når hele bedriften har eierskap og engasjement til det. Dessuten blir kvaliteten på innovasjonen høyere fordi større deler av virksomhetens kompetanse er tatt i bruk.

Sist, men ikke minst er det å få bidra til innovasjon og utvikling ofte en berikelse i en arbeidsdag preget av rutine og daglig drift. MDI er et effektivt verktøy for å øke innovasjonstakten og bidra til å skape en bedre bedrift.

MDI legger til rette for en åpen og inkluderende innovasjonsprosess basert på anvendelse av alle medarbeidernes ideer, kunnskap og erfaring.

Dette er noen effekter av medarbeiderdrevet innovasjon:

  1. Bedre arbeidsprosesser og bedre samarbeid
  2. Redusert sykefravær og bedre arbeidsmiljø
  3. Økt utviklingstakt for nye produkter eller tjenester

MDI – enkelt forklart:

 Her kan du lese hele håndboken.