• Erfaringer fra to prosjekter i hotellnæringen

  Denne rapporten markerer avslutningen av Agderforsknings følgeforskningsprosjekt av to HF-finansierte utviklingsprosjekter i reiselivsbransjen. Rapporten inneholder en oppsummering av intervjuer gjennomført med ledere, tillitsvalgte og ansatte i deltakende bedrifter for å få mer kunnskap om hvilke prosjektaktiviteter deltakerne har syntes har vært mest nyttige, hvilke resultater de oppfatter prosjektet har hatt og hva slags tiltak som kan sikre at resultater som er skapt i prosjektperioden, videreføres etter prosjektslutt.

  Les mer
 • Mer konkurransekraft for reiselivet

  Prosjektet "Best sammen for reiseliv i Agder og Telemark" ble gjennomført fra august 2013 til september 2016, etter at et forprosjekt avdekket et stort behov for kompetanseheving i reiselivsbransjen.

  Les mer
 • Sluttrapport for PROFF 2015 – produksjon for fremtiden

  Dersom møbelindustrien i Norge også i fremtiden skal ha en sterk industriell konkurransekraft, stå imot importtrusselen og andre utfordringer, kreves det en stadig utvikling av nye produkter, teknologiske fremskritt, smartere produksjon og kompetanseutvikling. Derfor tok LO forbundet Industri Energi og Norsk Industri møbel+interiør initiativ til forbedringsprosjektet PROFF 2015. I denne rapporten kan du lese om de ulike bedriftsprosjektene.

  Les mer
 • Sluttrapport for reiselivsprosjektet KomMed 2011-2015

  KomMed er et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud og Vestfold som berører det som skjer innenfor bedriftenes vegger: ledelse, samarbeid, kommunikasjon, kompetanseheving. Hovedmålet var styrket partssamarbeid og økt konkurranseevne og lønnsomhet.

  Les mer
 • Tryggleik og trivsel – einskap i mangfald

  Dei tre verfta Ulstein, Kleven og Myklebust på Sunnmøre har gjennomført eit prosjekt der målet var at alle medarbeidarar – både dei faste og dei innleide frå inn- og utland - skal oppleve å arbeide trygt og kjenne trivsel i kvardagen. Det ga målbare resultat.

  Les mer
 • Kompetente parter i energibransjen

  Rapporten undersøker hvordan partssamarbeidet fungerer i bedrifter hvor EL & IT Forbundet har tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom ledelse og tillitsvalgte i disse virksomhetene, og har EL & IT- tillitsvalgte innflytelse over beslutninger som er viktige for dem?

  Les mer
 • VIK Ørsta AS – omstilling til Lean produksjon 2009-2013

  Vik Ørsta opplevde kraftig press på inntjeningen. Med midler fra HF har bedriften gjennomført omfattende endringer og fått økt effektivitet.

  Les mer
 • Sammen bedre på klima

  Hvordan kan medvirkning fra de ansatte brukes som en ressurs i bedriftenes arbeid med å senke utslipp av klimagasser? Dette var ett spørsmål som ga støtet til et klimaprosjekt i seks Østfold-bedrifter.

  Les mer
 • Partssamarbeid som suksessfaktor i Raufossbedriftene

  Våren 2006 ble Raufoss-miljøet tildelt NCE-status. Samtidig fikk industrien i klyngen tildelt midler fra HF for å forankre samarbeidet mellom bedriftene i Raufoss Industripark, og ikke minst mellom ledere og tillitsvalgte i den enkelte bedrift.

  Les mer
 • PROFF for møbelindustrien

  Skepsis ble snudd til positivitet og fremtidstro da ni møbelbedrifter gjennomførte det første PROFF-programmet i perioden 2010 til 2012. Nå er prosjektet videreført til nye bedrifter.

  Les mer
 • Kompetanse i matindustrien –FEED

  Norsk matindustri har behov for å rekruttere nye medarbeidere. FEED er bransjens treårige kompetanse- og rekrutteringsprosjekt.

  Les mer
 • Flere jenter i bil og elektro

  Den skjeve kjønnsbalansen i den yrkesfaglige delen av det norske arbeidslivet, har lenge vært en utfordring for partene i arbeidslivet og utdanningssystemet.

  Les mer
Vis flere artiklerSkjul artikler