• Lønnsomt å tenke FRAMOver i nedgangstider

  Lønnsomt å tenke FRAMOver i nedgangstider

  Da Framo Flatøy ble tvunget til å si opp totalt 90 ansatte og permittere ytterligere 100 i kjølvannet av oljekrisen, valgte de å løfte hodet og stå oppreist.

  Les mer
 • Mange bekker små

  Mange bekker små

  I 144 år har rørleggerbedriften K. Lund tilbudt sine tjenester i Trondheim. Like lenge har tilliten og samarbeidet mellom ledelse og ansatte stått sentralt. Det gi resultater som slår gnister.

  Les mer
 • Høyt under taket

  Høyt under taket

  Bakehuset har lange tradisjoner for tett kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte. Tonen er uformell, og innspill til forbedringer blir godt mottatt. Samarbeidet har ført til svært gode resultater de siste årene.

  Les mer
 • Ny sekretariatsleder i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

  Ny sekretariatsleder i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

  Marit Heimdal går inn som ny sekretariatsleder for NHO i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) fra og med 1. april.

  Les mer
 • Arbeidslivet tar tak for miljøet

  Arbeidslivet tar tak for miljøet

  Når ansatte og ledelse jobber sammen om å redusere bedriftens klimaavtrykk, er gevinstene store: Mindre miljøbelastning, økt lønnsomhet og bedre dialog på arbeidsplassen.

  Les mer
 • Klart for Bedre Bedrift konferansen

  Klart for Bedre Bedrift konferansen

  Onsdag 18. - torsdag 19. april arrangeres Bedre Bedrift konferansen på Quality Leangkollen i Asker.

  Les mer
 • Ikke raskere, men smartere

  Ikke raskere, men smartere

  Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har som mål å være i verdenstoppen, og setter samarbeid og LEAN-prinsipper i fokus. – Vi kan ikke jobbe fortere enn vi gjør, men vi kan jobbe smartere, sier hovedtillitsvalgt Geir jacob Løkken.

  Les mer
 • Jenter inspirerer andre jenter

  Jenter inspirerer andre jenter

  Mens norske bedrifter skriker etter folk med teknologikompetanse, velger ungdom altfor ofte andre utdanningsveier. Særlig jentene velger bort teknologifagene, og det vil NHO gjøre noe med.

  Les mer
 • Husk konferansen Bedre bedrift 2017

  Husk konferansen Bedre bedrift 2017

  Onsdag 26. - torsdag 27. april er det igjen duket for konferansen Bedre bedrift. I år er det litt av et stjernelag som skal inspirere og informere deltakerne.

  Les mer
 • Sikrer norsk arbeidskraft i bygg og anlegg

  Sikrer norsk arbeidskraft i bygg og anlegg

  Bygg- og anleggsbransjen er utsatt for sterk konkurranse fra billig utenlandsk arbeidskraft. Da gjelder det å sikre lønnsomheten på andre måter – gjennom partssamarbeid.

  Les mer
 • Jobber for lønnsom produksjon i Norge

  Jobber for lønnsom produksjon i Norge

  Ti produksjonsbedrifter fra vidt forskjellige bransjer satser på samarbeid og medvirkning for å skape gode prosesser og økt produktivitet. Prosjektet har fått navnet Proff 2017.

  Les mer
 • Satser på orden og stor takhøyde

  Satser på orden og stor takhøyde

  Arbeids- og inkluderingsbedriftene har fått tøffere rammevilkår og må jobbe smartere for å klare seg i konkurransen. Hos Unikom i Fredrikstad er Lean hovedsporet i forbedringsarbeidet.

  Les mer
 • IA-avtalen virker – når den tas i bruk

  IA-avtalen virker – når den tas i bruk

  Du blir ikke topptrent av å melde deg inn i et treningsstudio. Du må faktisk gjøre en innsats selv. – Slik er det med IA-avtalen også, sier Tor Idar Halvorsen i LO.

  Les mer
 • En møteplass for tillitsvalgte og ledere

  En møteplass for tillitsvalgte og ledere

  Konferansen Bedre bedrift ble i år arrangert for andre gang. Her har ledere og tillitsvalgte fra hele landet et forum for diskusjon, erfaringsutveksling og samarbeid.

  Les mer
 • Attføringsbedriftene tar grep

  Attføringsbedriftene tar grep

  Medarbeiderdrevet innovasjon er et av målene for et treårig prosjekt i regi av FLT og Attføringsbedriftene i NHO Service.

  Les mer
 • Husk Bedre bedrift 2016

  Husk Bedre bedrift 2016

  Den 13. til 14. april går konferansen Bedre bedrift 2016 av stabelen på Quality Hotel Leangkollen i Asker. Her får din bedrift en gyllen mulighet til å knytte kontakter og lære av andre bedrifters erfaringer.

  Les mer
 • Omstilling og nedgangstider: – Bedre samarbeid kan gi store gevinster

  Omstilling og nedgangstider: – Bedre samarbeid kan gi store gevinster

  Etter møter med nærmere 500 bedrifter, har Laila Windju (NHO) og Anja Kildal Gabrielsen (LO) konkludert: Norske bedrifter går glipp av store gevinster fordi de ikke utnytter partssamarbeidet godt nok.

  Les mer
 • Emballasjebedriftene tar opp kampen

  Emballasjebedriftene tar opp kampen

  Grafiske emballasjebedrifter i Norge opplever sterk konkurranse fra lavkostland. Med et eget bransjeprogram og fokus på LEAN-metodikk ruster de seg nå for fremtiden.

  Les mer
 • Rom for utvikling

  Rom for utvikling

  Fellesforbundet, LO og NHO i Buskerud har i felleskap utviklet et eget verktøy for hvordan man kan organisere og gjennomføre samarbeidet på arbeidsplassen.

  Les mer
 • Service blir bedre når man snakker sammen

  Service blir bedre når man snakker sammen

  Et pilotprosjekt for reiselivsbedrifter førte til bedre samarbeid og lavere konfliktnivå i virksomhetene, viser en fersk rapport. Nå skal erfaringene tas videre til Agder og Telemark.

  Les mer
 • Avspark for Bedre Bedrift

  Avspark for Bedre Bedrift

  – Arbeidet som gjøres i HF-støttede prosjekter er avgjørende for å styrke norsk kurransekraft. Det sa HF-styreleder Peggy Hessen Følsvik da hun åpnet konferansen Bedre Bedrift 2015.

  Les mer
 • Sammen mot verdenstoppen

  Sammen mot verdenstoppen

  I løpet av fire år har ansatte og ledelse hos møbelfabrikken Ekornes Grodås i fellesskap gjennomført 2500 forbedringstiltak. Målet er å være verdens fremste produsent av møbelkomponenter, noe som vil sikre videre drift og trygge arbeidsplasser.

  Les mer
 • Sambarytmer i bakeriet

  Sambarytmer i bakeriet

  Bakehuset Nord-Norge er en av ti norske bakeribedrifter som vil ta opp kampen mot den økende importen av bakervarer. Nå byr ledelse og medarbeidere hverandre opp til dans og skal lære å samarbeide bedre.

  Les mer
 • «Mulighetenes kapittel» gjør bedriften mer lønnsom

  «Mulighetenes kapittel» gjør bedriften mer lønnsom

  NHO og LO mener norsk næringsliv fortsatt har mye å lære om samarbeid og medvirkning. – Her ligger et stort, uutnyttet potensial for gevinst, sier regiondirektør i NHO Buskerud, Per Steinar Jensen.

  Les mer
 • SamBa mot utenlandsk bakerkonkurranse

  SamBa mot utenlandsk bakerkonkurranse

  Trodde du at alt ferskt brød du kjøper i butikken er norsk? Tro om igjen. Nå tar bakerbransjen brødspaden i en annen hånd og ruster til kamp mot utenlandsk konkurranse.

  Les mer
 • Tiden går, samarbeidet består

  Tiden går, samarbeidet består

  På i alle fall ett område er sjefene for NHO og LO skjønt enige: den norske modellen for samarbeid er et ubetinget gode som bør og vil bestå.

  Les mer
 • Bedrifter vil ha stadig flere HF-millioner

  Bedrifter vil ha stadig flere HF-millioner

  Hovedorganisasjonenes Fellestiltak engasjerer seg i stadig større og mer komplekse prosjekter. Enkelte søknader om HF-støtte er på opp mot tre millioner kroner. Det fortalte styreleder Rolf A. Negård på den årlige Felleskonferansen for LO og NHO 4. desember.

  Les mer
 • Norsk eksperiment med suksess

  Norsk eksperiment med suksess

  Norsk arbeidsliv er unikt. Ikke engang det svenske systemet kan måle seg når man ser måten partene samarbeider på i Norge, sier SINTEF-forsker Tore Nilssen.

  Les mer
 • Styrker matbransjen sammen

  Altfor få norske ungdommer velger en karriere i matindustrien. Det vil partene i bransjen gjøre noe med.

  Les mer
 • Møbelbedrifter rydder opp

  Åtte møbelbedrifter har satt i gang en større ryddeaksjon. – Det handler i bunn og grunn om å sikre våre egne jobber, sier Per Kjetil Våtmyr, Lean-ansvarlig i Ekornes.

  Les mer
 • Verktøyet som måler samarbeid

  Verktøyet som måler samarbeid

  Vet dere hvordan det står til med samarbeidsforholdene i deres bedrift? Nå er det er faktisk mulig å måle!

  Les mer
 • Flere jenter i bil og elektro

  Flere jenter i bil og elektro

  Kvinner utgjør knapt fire prosent av de faglærte ansatte i bil- og elektrobransjene. Nå tas den norske samarbeidsmodellen i bruk for å rette opp skjevheten.

  Les mer
Vis flere artiklerSkjul artikler