Litt bedre hver dag

GODE RESULTATER: Merethe Rensmoen jobber nå full tid med å koordinere forbedringsarbeidet. Assisterende direktør Olav Bleie (midten) og klubbleder Hans Ericson forteller om godt samarbeid og gode resultater. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Litt bedre hver dag

I 2010 satte Nortura Hærland medarbeiderdrevet innovasjon i system. I løpet av fire år ga det en gevinst på 150 millioner. Minst.

På Nortura Hærland kaller det de det ikke lenger medarbeiderdrevet innovasjon, men kontinuerlig forbedring. Det er fordi forbedringsarbeidet skal og må gjennomsyre alle prosesser og alle nivåer i organisasjonen. Og det gjør det.

– Alle er spesialister på sin egen jobb. Derfor blir forslag til forbedringer tatt imot med glede – og fulgt opp i praksis, Tidligere var det gjerne slik at utviklings- og forbedringsforslag kom fra ledergruppa, eventuelt med hjelp av eksterne konsulenter, sier assisterende direktør Olav Bleie.

Enkelt og effektivt

I medarbeiderdrevet innovasjon har alle ansatte, fra kantinemedarbeidere og ledere til ekspeditører og fabrikkmedarbeidere, like stor rett og plikt til å komme med forslag til bedre prosesser, nye rutiner eller annet som gjør arbeidshverdagen og resultatene bedre. På Nortura Hærland har de tatt i bruk et enkelt system for å registrere alle forslag som kommer inn, og det er dessuten klare metoder for hvordan forslag tas videre.

Det er ikke noe nytt at medarbeiderne har mange gode ideer, men tidligere opplevde vi at forslag ofte bare rant ut i sanden.

kun-til-skissebruk09192014 (17)

FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

– I dag gjennomfører vi absolutt alle forbedringer ved hjelp av samme metodikk, enten endringene drives fram av nye myndighetskrav eller forslag fra medarbeiderne, forteller Merethe Rensmoen. Hun jobbet tidligere som avdelingsleder ved Nortura Hærland, men vier nå hele arbeidsdagen til å koordinere forbed-ringsarbeidet.

– Det finnes mange ulike metoder man kan ta i bruk, det viktigste er at man har en met-ode alle forstår og har lært å bruke, sier hun.

Bra for motivasjonen

Mange av forbedringsforslagene som strømmer inn ved Nortura Hærland kan gjennomføres på relativt enkelt vis, mens noen få krever større investeringer. Da involveres styringsgruppa, som består av toppledelsen, Merethe selv og klubbleder Hans Ericson.

– Det er ikke noe nytt at medarbeiderne har mange gode ideer, men tidligere opplevde vi at forslag ofte bare rant ut i sanden. Nå ser vi at ting blir tatt tak i, sier klubblederen. De beste forslagene blir dessuten belønnet med diplom, og av og til blir en hel avdeling invitert på god lunsj.

– Slike klapp på skulderen er viktige for motivasjonen. I tillegg merker folk at de får en bedre arbeidshverdag med færre belastninger, fordi gode forslag raskt blir gjennomført, sier Ericson.

SMÅ, MEN VIKTIGE TILTAK : Etter forslag fra ansatte har vareheisen nå fått lys som varsler når den er ledig. Det sparer medarbeidere som Linda Olsson for mange skritt. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

SMÅ, MEN VIKTIGE TILTAK: Etter forslag fra ansatte har vareheisen nå fått lys som varsler når den er ledig. Det sparer medarbeidere som Linda Olsson for mange skritt. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Lønnsomme forslag

Mange av forslagene handler rett og slett om bedre prosesser. Det kan handle om sklisikring, for eksempel. Eller at man får et varsel om når vareheisen er ledig, uten at man behøver å gå fysisk bort og sjekke. Små forbedringer, kanskje, men likevel viktige. Et virkelig lønnsomt eksempel, er forslaget fra en gruppe polske kjøttskjærere om bedre anvendelse av kalkunråvaren. Det ga økt utbytte og betydelig mindre svinn. Rene produktutviklingsprosjekter er også satt i gang på bakgrunn av innspill fra medarbeidere.

– Kontinuerlig forbedring er ikke lenger noe vi setter oss ned i møter for å diskutere, det er blitt en del av arbeidshverdagen og praten rundt lunsjbordet, sier klubbleder Hans Ericson.

LØNNSOMT: Kjøttskjærerne, her representert ved Salah Hassan Haji, har vist hvordan man kan redusere svinnet betraktelig. Det har gitt store gevinster. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

LØNNSOMT: Kjøttskjærerne, her representert ved Salah Hassan Haji, har vist hvordan man kan redusere svinnet betraktelig. Det har gitt store gevinster. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Nortura Hærlands beste tips:

  • Forbedringsarbeidet må forankres i hele organisasjonen.
  • Ta imot ekstern hjelp både i en startfase og med jevne mellomrom. Det sikrer gode prosesser og rutiner samt videre læring og utvikling.
  • Dokumenter forbedringsarbeidet – lag systemer for registrering av forslag og hva som skjer med dem. Men gjør det enkelt!
  • Lag belønningssystemer for gode forslag. Alle som bidrar positivt bør få anerkjennelse.

Resultater, Nortura hærland

  • 150 millioner i gevinst (sparte kostnader og økte inntekter) i perioden 2010-2014
  • 1209 forslag til forbedringer kom inn i 2013
  • 1008 av disse ble gjennomført