Å være eller ikke være

FOTO: Ellen Johanne Jarli.

Å være eller ikke være

I tøffe tider er det ofte best å stå sammen. Salten-bedriften Helnessund Bøteri valgte i stedet å splitte opp virksomheten. Det ble et lykkelig brudd.

Nedslitte lokaler, utdaterte produksjonsrutiner og dårlig inntjening var noen av utfordringene Helnessund Bøteri sto overfor da de kom i kontakt med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Nordlandsbedriften, som driver med service- og vedlikehold av oppdrettsnøter og oppdrettsbåter, slet med å møte de stadig skjerpede kravene fra oppdrettsnæringen, ikke minst på miljøsiden. Noe måtte gjøres.

– Det var vår tidligere driftsleder som kjente til HF, og vi sendte avgårde en søknad i hui og hast, forteller Kenneth Larsen, daglig leder i Bøteriet AS (tidligere Helnessund Bøteri) Søknaden viste seg å være noe ufullstendig, men HF likte prosjektet og tok kontakt.

– De ville gjerne hjelpe oss med å utforme ny søknad. Vi hadde noen konkrete ideer på blokka. Det gikk blant annet på modernisering av bygninger, investeringer i nytt produksjonsutstyr, endringer i organisasjonen, kompetanseutvikling og bedre effektivitet i produksjonen, sier Larsen.

Samtidig hadde styret allerede besluttet at det var nødvendig å skille ut bedriften i to selvstendige selskap – Helnessund Bøteri og Helnessund Slip – for å sikre driften videre. Det ble også besluttet at Bøteriet skulle flyttes til Langnesvika en halvtimes kjøretur unna, mens Slipen ble værende i Helnessund.

KJAPT OG EFFEKTIVT: Daglige planleggingsmøter foran tavla gjøres unna på maks ti minutter. Fra venstre: Daglig leder Kenneth Larsen og verneombud Lars Blomberg.

KJAPT OG EFFEKTIVT: Daglige planleggingsmøter foran tavla gjøres unna på maks ti minutter.
Fra venstre: Daglig leder Kenneth Larsen og verneombud Lars Blomberg. FOTO: Ellen Johanne Jarli.

Alle mann alle

Bedriftene fikk innvilget prosjektstøtte fra HF som sikret midler til konsulenttjenester,- møtevirksomhet og eksterne samlinger med de ansatte. Deretter ble det satt ned en gruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og daglig ledere fra begge bedrifter, som sammen med HF utarbeidet en handlingsplan. Gruppen hadde samlinger minimum to ganger i halvåret, samt en årlig oppsummering sammen med HF.

– Vi var veldig tydelige på at de ansatte skulle være med fra dag én. Skal de ansatte bli engasjerte, kan du ikke træ ferdige systemer nedover hodet på dem. De må få komme med sine innspill. Hos oss har de ansatte hele tiden vært med på å planlegge hvordan de ulike tiltakene skal gjennomføres, sier Larsen.

Nå har begge bedriftene etablert en flat organisasjon med kun én ansvarlig leder.

Jeg tror de ansatte føler at de er med på å skape sin egen arbeidsplass i langt større grad enn før.

– I motsetning til tidligere jobber nå alle på samme linje i en flat struktur. Alle er sin egen sjef med ansvar for egen arbeidsdag, sier Larsen.

Verneombud Lars Blomberg synes bedriften har tatt fornuftige grep.

– Alle er mer involverte og det daglige arbeidet sklir lettere. Jeg tror de ansatte føler at de er med på å skape sin egen arbeidsplass i langt større grad enn før.

Blomberg trekker også frem LEAN-samlingene bedriften har hatt som ekstra motiverende.

– Du får et litt annet fokus, både faglig og sosialt, når vi samles utenfor det vante miljøet. LEAN-modellen handler mye om å analysere de daglige rutinene; hva fungerer bra og hva må vi forbedre oss på? Nå har vi klart å øke produksjonen uten at vi føler at vi jobber mer. For meg er det en bekreftelse på at tiltakene fungerer, sier han.

Ser tydelig effekt

I en av produksjonshallene møter vi Egil Arne Stavnes og Hans van der Reep.

SNAKKER SAMMEN: Egil Arne Stavnes og Hans van der Reep synes kommunikasjonen blant de ansatte har blitt mye bedre etter HF-samlingene.

SNAKKER SAMMEN: Egil Arne Stavnes og Hans van der Reep synes kommunikasjonen blant de ansatte har blitt mye bedre etter HF-samlingene. FOTO: Ellen Johanne Jarli.

– Jeg skal innrømme at hodet satt litt fast i den gamle måten å gjøre ting på, men nå ser jeg tydelig effekten av endringene. De ansatte tas med på råd, særlig når det gjelder innspill til utstyr har vi fått mye gjennomslag, sier Stavnes, som har 34 års fartstid på Bøteriet.

Van der Reep mener den daglige kommunikasjonen blant kollegene har blitt mye bedre.

– Tidligere var det sånn at hvis det var et lite problem, så gikk man til ledelsen i stedet for å ta det opp med den det gjaldt. Nå snakker alle mye bedre sammen og tar større ansvar.

Investeringer for fremtiden

For slipvirksomheten var situasjonen kritisk før HF-samarbeidet kom i gang.

– Kundene hadde begynt å forlate oss. I markedet fremsto vi som alt annet enn en moderne servicebedrift. Jeg tror ikke vi hadde eksistert i dag hvis vi ikke hadde tatt grep, sier Roy Tessem, daglig leder på Helnessund Slip.

Han peker særlig på to områder som har løftet bedriften.

KLAR FORBEDRING: Med den nye, oppvarmede verkstedhallen har Slipen fått en effektiv og forutsigbar produksjon gjennom hele året.

KLAR FORBEDRING: Med den nye, oppvarmede verkstedhallen har Slipen fått en effektiv og forutsigbar produksjon gjennom hele året. FOTO: Ellen Johanne Jarli.

– Det første er ny verkstedhall. I tillegg har vi fått ny opphalingsrampe og slepevogn. Disse investeringene gjør oss til en moderne verksted- og servicebedrift og en attraktiv samarbeidspartner for oppdrettsflåten. Vi har også fokusert mye på kompetanseutvikling og daglig forbedringsarbeid gjennom LEAN-modellen. Alle våre ansatte har tatt eller er i ferd med å ta fagbrev.

Både på Slipen og Bøteriet har de ansatte fått mulighet til å studere i arbeidstiden.

– Det har helt klart bidratt til å gjøre det mer attraktivt å ta fagbrev. Nå har det blitt litt status. Jeg kan merke at de ansatte går på jobb med en annen stolthet enn tidligere, sier Tessem.

Varmere arbeidsmiljø

Også tillitsvalgt Svein Ivar Isaksson er fornøyd med endringene.

– Tidligere jobbet vi ute nær sagt hele året, og i verste fall måtte vi si nei til oppdrag på grunn av værforhold. Med den nye oppvarmede verkstedhallen får vi en effektiv og forutsigbar produksjon gjennom hele året, sier Isaksson.

Helnessund Bøteri

FOTO: Ellen Johanne Jarli.

Både Kenneth Larsen og Roy Tessem er fulle av lovord om HF-samarbeidet.

– Vi har hatt en enorm nytte av det. Gjennom de to viktigste partene i arbeidslivet får du en unik tilgang på veiledning, ressurser og verdifull kompetanse. Konsulentene har fulgt oss tett hele veien. I tillegg er de veldig trivelige folk, sier Larsen. De to retter også en takk til bedriftshelsetjenesten, NHO Nordland og NAV Arbeidslivssenteret som alle har vært en del av prosjektet og bidratt økonomisk. Bøteriet og Slipen har nå begge blitt IA-bedrifter.

Bøteriets beste tips:

  • Definer hva bedriften ønsker å oppnå og hvordan dere kan nå målene.
  • «Vi skal bli best». Husk at verdensmester ikke er noe du er, men noe du blir.
  • Involver alle ansatte. Uten dem på laget er det vanskelig å lykkes.
  • Kjør kundeundersøkelser; hva er vi gode på, hva kan vi ble bedre på?
  • Utarbeid interne kommunikasjonsregler. Normal skikk og bruk er et godt utgangspunkt.
  • Fagbrev gir stolthet. Tilrettelegg for kompetanseutvikling. Kjør samlinger i arbeidstida slik at de ansatte slipper å bruke fritiden sin. Benytt gjerne interne ressurser i tillegg til eksterne. På Bøteriet hadde tre av de ansatte til sammen 90 års erfaring. Deres unike kunnskaper og kompetanse ble og blir brukt aktivt i undervisningen.
  • Jobb smartere. På Bøteriet har de økt produksjonen og resultatet betydelig ved å endre de daglige arbeidsrutinene og ved å investere i nytt produksjonsutstyr.
  • Fokuser på teamet – ingen er bedre enn det svakeste ledd.