Jobber for lønnsom produksjon i Norge

Samarbeid og bred medvirkning er kjernen i prosjektet Proff 2017. Emballasjebedriften Smurfit Kappa Norpapp på Hønefoss er en av deltakerne.

Jobber for lønnsom produksjon i Norge

Ti produksjonsbedrifter fra vidt forskjellige bransjer satser på samarbeid og medvirkning for å skape gode prosesser og økt produktivitet. Prosjektet har fått navnet Proff 2017.

Første samling på Raufoss siste uken i mai, markerte startskuddet for Proff 2017. Prosjektnavnet er en forkortelse for PROduksjon For Fremtiden, og skal bidra til at bedriftene blir mer robuste med større innovasjons- og omstillingskraft, og dermed kan produsere lønnsomt med riktig kvalitet. Grunnbjelken i programmet er godt fungerende partssamarbeid, involvering av alle medarbeidere og full forankring i ledelsen. Lean er et hovedverktøy på veien.

Forskjellige veier, like ambisjoner

Prosjektet samler denne gang ti bedrifter, som forteller om ulike årsaker til at de ønsker å delta. Noen har allerede startet med å innføre Lean-prosesser i bedriften, andre har tenkt å gjøre det, andre igjen har prøvd det før og trenger stimulans for å komme i gang igjen. Om veien er forskjellig, deler de ambisjonen om å bli bedre.

Prosjektet omfatter bedrifter fra så vidt forskjellige bransjer som møbel- og interiørbedrifter, oljeservice, fiskeoppdrett og karosseribygg, tekstil, emballasje og støperibedrifter. Lean-arbeidet skal i det lange perspektivet bidra til at det opprettholdes en lønnsom produksjon i Norge. I det korte perspektivet jakter bedriftene økt produktivitet og leter frem gode prosesser for å bli bedre på alle felt, et kontinuerlig forbedringsarbeid.

– Lean-verktøykassen er rikholdig, men man behøver ikke bruke alle for å nå målene, sier Viggo Johannessen, konsulent på Teknologisk Institutt, som sammen med kolleger på Sintef Raufoss er engasjert til prosjektet.

Hver bedrift stilte på samlingen med ledelse, tillitsvalgte og Lean-ansvarlige. Partssamarbeidet er vesentlig for å lykkes med kontinuerlig forbedringsarbeid, men er også en betingelse for å delta i prosjektet Proff 2017. Prosjektet er delfinansiert gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), og samlingen på Raufoss er den første av tre gjennom prosjektets gang.

Bedriftene lærer av hverandre

De fleste bedriftene har så vidt startet arbeidet i egen bedrift. De har gjerne definert området for det videre arbeidet og gjort den første interne rollefordelingen. En viktig funksjon for samlingene er å stimulere og inspirere hverandre ved å dele erfaringer. Erfaringsoverføring får ventelig tilleggsverdier under denne utgaven av PROFF, ved at bedriftene kommer fra forskjellige bransjer.

Allerede under første samling kunne man oppleve hvordan bedrifter med helt forskjellig karakteristikk kan ha nytte av hverandres erfaringer. Om produkter, prosesser og marked er forskjellig, er flere av utfordringene ved innføring av Lean de samme; Hvordan motivere de passive eller negative? Hvilke områder er det klokt å starte med? Hvilke samarbeidsfora bør etableres og så videre?

Inspirerende bedriftsbesøk

Besøk hos bedrifter som arbeider med Lean er viktige deler av programmet. Raufoss har i så måte en rikholdig industriflora å vise frem. Deltakerne på samlingen fikk møte engasjerte Lean-ansvarlige i bedriftene Nammo og Plastal, som begge holder til i industriparken i byen. Nammo – en del av forsvarsproduksjonen på Raufoss. Bedriften har arbeidet med Lean over lang tid og delte villig av sine erfaringer i et ellers ganske hemmelighetsfullt miljø.

Plastal på Raufoss produserer plastkomponenter for bilindustrien, vesentlig fronter og støtfangere til Volvo. Virksomheten har vært nedleggelsestruet, men har nå en sunn posisjon i Volvos ettermarked. Produksjonen er ordrestyrt, og bedriften må kunne produsere plastkomponenter til Volvos modeller femten år tilbake i tid, ferdig lakkert i opprinnelig originalfarge. –

– Vi har fortsatt deler til Volvo 240, kunne Jo Henrik Tollefsrud fortelle. Han har vært sentral i Lean-arbeidet i bedriften, og delte rundhåndet informasjon om en imponerende bedrift, der logistikk, kvalitet og variantbredde nok er mer kompleks enn hos de fleste.

Konsulentmiljøene i Teknologisk Institutt og SINTEF er engasjert i PROFF 2017 og vil bistå den enkelte bedrift, være pådriver og faglig ansvarlig i bedriftenes prosesser. Som del av prosjektet får bedriftene 120 timer konsulentbistand til prosessarbeid, opplæring og fasilitering.

Deltakerbedrifter

Furnes Jernstøperi AS, Grande Fabrikker AS, Bussbygg AS, Hardanger Sylvplett AS, NOFI Tromsø AS, Washington Mills AS, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS, Magnor Glassverk AS, Karsten Moholt AS, Smurfit Kappa Norpapp AS