Flere jenter i bil og elektro

Foto: Ellen Johanne Jarli.

Flere jenter i bil og elektro

Kvinner utgjør knapt fire prosent av de faglærte ansatte i bil- og elektrobransjene. Nå tas den norske samarbeidsmodellen i bruk for å rette opp skjevheten.

Prosjektet «Jenter i bil og elektro» startet relativt beskjedent i 2006. De to høyskolelektorene Inger Vagle og Ellen Møller har i en årrekke vært opptatt av å skape bedre kjønnsbalanse i to veldig mannsdominerte bransjer. Sammen med Norsk Teknologi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet fikk de de første midlene fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Målet var blant annet å kartlegge hvordan bransjene rekrutterer og tar imot jenter.

– Det er ikke det at kvinner ikke er ønsket på arbeidsplassene, og jentene som fantes der, sa også at de trivdes. Men de hadde innvendinger mot noen sider av arbeidsmiljøet. Det handler om enkle ting som at de trenger egne jentedoer, at det må være ok å bli gravid og at de vil slippe å se pornobilder. Aktive og bevisste ledere er også viktig, forteller Inger Vagle. Hun er selv utdannet elektroinstallatør, mens Ellen Møller er bilmekaniker. Begge har i mange år undervist i sine respektive fag.

Lukkede bransjer

– I mannsdominerte yrkesfaglige miljøer blir kvinner ofte spesielt synlige. De inntar lett en rolle som en «av gutta» eller tildeles andre stereotype roller. Selv om yrkene formelt er tilgjengelig for alle, framstår de som lukket kvinner, sier Ellen Møller. Hun understreker at kvinner er sterkt etterspurt i bransjene, men at det har manglet en forståelse og en strategi for hvordan man kan få til endringer.

Jenter i bil og elektro er kremen av partssamarbeid. I løpet av de fem årene prosjektet har pågått, har det skapt unike endringsprosesser.

– Det holder ikke med to eller tre prosent jenter på en mannsdominert arbeidsplass – vi må opp i minst 20 prosent for at flere jenter skal finne det interessant å begynne der. Det er tøft av en ung jente å velge å bli elektriker eller bilmekaniker, da må arbeidsgiverne sørge for å legge til rette for henne. Ansvaret for bedre kjønnsbalanse kan ikke overlates til 15-åringer alene, sier Vagle.

Nettverk for jenter

Det ble etter hvert klart hvor skoen trykket, og i 2008 ble prosjektet «Jenter og bil og elektro» satt i gang, med Møller og Vagle som veiledere. I alt 17 bedrifter i fire fylker deltok. Det ble laget handlingsplaner for hvordan de kunne gjøre arbeidsmiljøet mer attraktivt for jenter og for at kvinnelige medarbeidere skulle trives. En viktig del av prosjektet er de tre jentenettverkene som er etablert, med rundt 100 deltakere i hvert. Prosjektet løp fram til 2012, og ga Vagle og Møller LOs likestillingspris i 2013. Nå er det også blitt en doktoravhandling, signert de to lektorene.

«Kremen av partssamarbeid»

Da  likestillingsprisen ble delt ut, sa LO-leder Gerd Kristiansen følgende:

– Jenter i bil og elektro er kremen av partssamarbeid. I løpet av de fem årene prosjektet har pågått, har det skapt unike endringsprosesser. Vi har sett at tallet på jenter som har avlagt fagprøve i bil- og elektrofag har økt betydelig i perioden. Dette er en utvikling vi virkelig håper vil fortsette.

Ifølge Utdanningsdirektoratet var det 61 jenter som avla fagbrev som elektriker i 2012, sammenlignet med 40 i 2008. Totalt innen alle elektro- og bilfag var det 182 jenter som avla fagbrev i 2012, sammenlignet med 143 i 2008.

Last ned og les prosjektrapporten her:

Sluttrapport – Jenter og bil i elektropdfikon